Morgen

Naar de toekomst toe blijven we inzetten op het thema "vlechten met verschillende materialen".

Als dusdanig zetten we ons met ons verzamelbeleid in om actief op zoek te gaan naar lokale en breder ook regionale en zelf internationale stukken waarmee we onze collectie kunnen uitbreiden en ten gepasten tijde inlassen in onze permanente dan wel tweejaarlijkse thematentoonstellingen.