Gisteren

In de loop der jaren organiseerden we met het museum verschillende thematentoonstellingen. We frissen uw geheugen nog eens op:

 • De oude Schelde (2009-2011):
 • Tentoonstelling met als focus het ontstaan van de oude Schelde en op welke manier het leven in en rond deze afgesloten Schelde-arm zich langzaamaan ontplooide.

 • Kuiperij (2007-2008):
 • Tentoonstelling waarbij de bezoekers het verhaal van boom tot afgewerkt vat of ton konden aanschouwen.

 • Gevlochten verleden (2005-2006):
 • Tentoonstelling over het ontstaan van de mandenmakerij hier onze streek. Ook de werkwijze en het werkterrein kwamen aan bod.
  Misschien herinnert u zich de grote manden langsheen de N16? Wel die maakten deel uit van de tentoonstelling.

Ook het gebouw en de fietsen waarmee bezoekers ook de streek kunnen verkennen beschouwen we als onderdeel van onze collectie. Dit is er allemaal al doorheen de jaren gebeurd:

 • 2009:
 • aankoop van 50 nieuwe fietsen

 • 2007:
 • inhuldiging van het beeldje "De Slijkneus".

 • 2004:
 • vernieuwen van de koer. Voortaan kunnen we ook op de binnenkoer erfgoedmarktjes en andere evenementen laten doorgaan.

 • 2004:
 • de bollenbaan verdwijnt voor een tijdje onder de nieuwe overdekte tentoonstellingsruimte.

 • 1985:
 • inhuldiging van het beeld "De Zilverreiger", het is vanaf dan te bewonderen op de binnenkoer en staat er nog steeds in volle glorie.