Missie

 • Missie
 • De missie van het museum is erop gericht de socio-economische en culturele context van Klein-Brabant en meer specifiek de ambachten die deze contexten destijds hun specifieke vorm gaven een plaats te geven. Het museum zet hiervoor maximaal in op de sociale factor die zo belangrijk was voor de vele gezinnen die hun voortbestaan dankten aan de mandenmakerstiel.

  Arbeid was een sociaal gebeuren en die solidariteit wil het museum doorheen haar werking aan iedereen die het weten wil verkondigen.

 • Doelstellingen
 • De vereniging heeft als algemeen doel een kwaliteitsvolle museumwerking uit te bouwen en in haar werking zich te profileren als kenniscentrum met betrekking tot het in de regio Klein-Brabant aanwezige culturele-erfgoed.

  De concrete doelstellingen van de vereniging zijn

  • het materiële en immateriële culturele erfgoed met betrekking tot het leven en werken van de Klein-Brabantse nijveraars en ambachtslui, in het bijzonder de mandenmaker, te verzamelen, te behouden en te beheren, te onderzoeken en hier een publiekswerking voor uit te bouwen
  • de ecologische aspecten eigen aan dit culturele erfgoed onder het thema "vlechten met verschillende materialen" te actualiseren en daarvoor zowel binnen (het gebouw) als buiten (de streek) het museum een interactieve werking te ontplooien.
 • Beleidsplan
 • under construction