Organisatie

Lijst van alle medewerkers met functie (personeel en bestuur)

  • Sven: verantwoordelijke collectie en permanentie museum
  • Chris: verantwoordelijke publiekswerking
  • Dagelijks bestuur: verantwoordelijk voor de dagelijkse werking

Organogram museum