Verhuring van volksspellen

 

Algemene voorwaarden

 

1     Hoe reserveren?

v  Bij het Streekmuseum De Zilverreiger vzw te Weert kunnen organisaties, verenigingen en particulieren terecht voor het ontlenen van volksspellen.

 

2     Reglement volksspelen

v  De spellen kunnen gereserveerd worden in het Streekmuseum De Zilverreiger vzw, Scheldestraat 18, B-2880 Weert. Daar moeten de spellen opgehaald en teruggebracht worden. Hiervoor moet heel concreet worden afgesproken met de verantwoordelijke van De Zilverreiger, tel. 03 889 06 03.

Het ontleende materiaal mag niet doorverhuurd worden

 

  Openingsuren

  tijdens de zomerperiode (van Paaszondag tot Allerheiligen)

  maandag van 10.00 tot 17.00

  van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00

  op zaterdag, zondag en feestdagen van 13.00 tot 18.00

  tijdens de winterperiode (van Allerheiligen tot Paaszondag)

  van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00

  zaterdag, zondag en feestdagen gesloten

 

  Aanbod volksspellen, zie voorzijde huurcontract

 

3     Waarborg

 

v  Bij afhaling van het materiaal wordt een waarborg van 25,00 gevraagd.

 

v  Verloren of beschadigd materiaal dient vergoed te worden. Voor lichte, herstelbare schade wordt een forfaitaire vergoeding van 7,00 aangerekend. Bij grote schade wordt de waarborg ingehouden. Na vaststelling van de kosten wordt het eventuele verschil aangerekend. Verloren of onherstelbaar beschadigd materiaal wordt aangerekend aan de vervangingswaarde die door De Zilverreiger vzw wordt vastgesteld. Wanneer het materiaal nat wordt teruggebracht, wordt de volledige waarborg ingehouden en indien nodig verhoogd met de eventuele herstellingskosten. De waarborg wordt eveneens ingehouden bij het niet naleven van de algemene en specifieke voorwaarden, het laattijdig terugbrengen of het niet respecteren van de uren vermeld op het uitleenformulier. Gemaakte onkosten die hiervan het gevolg zijn, worden in rekening gebracht.

 

4     Vervoer

 

v  Voor het vervoer van het materiaal staat de huurder zelf in. Het vervoer moet in een gesloten vervoermiddel gebeuren. Voorzie, indien nodig, een bestelwagen. De huurder moet om het laden en lossen vlot te laten verlopen voldoende personen voorzien.

 

5     Ontleenperiode

 

v  De bijdrage wordt berekend per activiteit. De ontleenperiode kan zijn

  Een dag van de week

  Een dag in het weekend.

De uren worden vermeld op het uitleenformulier.

v  Bij laattijdig terugbrengen wordt de waarborg ingehouden. Hiervoor gemaakte onkosten worden in rekening gebracht.

 

6     Annulatie

 

v  Annulatie van de reservatie is mogelijk tot 14 dagen voor de activiteit en dient schriftelijk te gebeuren.

v  Bij niet afhalen of meenemen van besteld materiaal of bij laattijdige annulatie wordt de verschuldigde uitleensom gevorderd voor ontlening de van het materiaal

 

7     Betalingsmodaliteiten

 

v  De betaling gebeurt bij het afhalen van het materiaal door contante betaling.