Focus

De mandenmaker als inspiratiebron om vlechten met verschillende materialen aan een breed publiek te tonen.

 • Waarom?
 • Hoewel het museum zich destijds vereenzelfdigde met de streek in haar geheel, ligt de focus vandaag op het vlechten in het algemeen.

  Enerzijds trachten we hiermee te voldoen aan de decretale verplichtingen die ons nopen een kwaliteitslabel en dus een erkenning op Vlaams niveau te verwerven willen we onze museumwerking als dusdanig verder op de kaart te zetten.

  Hierdoor zijn we het onszelf verplicht ons te specialiseren. Anderzijds is deze specialisatie een logisch gevolg van de groei die het museum doorheen de jaren heeft doorgemaakt.

  Erfgoed staat niet stil! Zo ook het thema "vlechten met verschillende materialen". Vertrekkende van het leven van de mandenmaker gaan we op zoek naar vlechttechnieken, vlechtmaterialen en elke getuigenis die ons museumverhaal mee(r) kleur kan geven.

 • Wat?
 • De kerncollectie: met de kerncollectie focussen we op het verzamelen en beheren van stukken die behoorden tot het alaam (en dus de economische) en de socio-culturele context en omgeving van de mandenmaker.

 • Wanneer?
  • Het vlechtverleden strekt zich uit tot de periode van de Egyptenaren en daarvoor. Inderdaad, de Klein-Brabantse mandenmaker was niet de enige die ooit zich bezig hield met vlechten. Via de thematentoonstellingen en de ontluisterende knipogen binnen de permanente tentoonstelling brengen we ook nieuwe vlechttechnieken onder de aandacht of net omgekeerd, heel oude of onverwachte. Ook de obussen werden tijdens WOI vervoerd in manden, wist u dat? Wist u tevens dat de dijken tijdens de overstroming in Ruisbroek (Puurs) werden versterkt met gevlochten wilgentakken?
  • Die situering weerhoudt ons niet om de periode 1850 tot ongeveer de jaren 70 van vorige eeuw als bakermat (of is het bakermand?) te beschouwen van de vlechtindustrie in onze regio. Het leven was hard, koud, maar ook familiaal en breder ook heel sociaal. Was je lid van een mandenmakersgezin? Dan wist je wat je te doen stond: van plekken tot vlechten. Jong tot oud kon wel een taak op zich nemen. Komt dat zien!